مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: برای فصل تعمیراتی 97-98 حدود 95 هزار مگاوات تعمیرات پیش‌بینی شده که تاکنون بیش از 80 درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش مشعل؛ نیرو، غلامرضا مهرداد افزود: برنامه تعمیر نیروگاه‌های کشور همه ساله با پایان یافتن دوره اوج مصرف برق در تابستان آغاز می‌شود و تا نزدیک شدن به پیک مصرف در سال بعد ادامه می ‌یابد. 
وی با اشاره به اینکه عمده برنامه تعمیرات نیروگاه‌های کشور انجام شده است، ادامه داد: در تلاشیم تا انتهای اردیبهشت‌ماه سال آینده و مطابق برنامه پیش‌بینی شده بخش اعظمی از تعمیرات نیروگاه‌ها به پایان برسد و در این بین برخی از تعمیرات دوره‌ای کوتاه مدت باقی مانده نیز در نیمه اول خردادماه انجام شود.
مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی با تاکید بر اینکه بیش از 80 درصد تعمیرات دوره‌ای نیروگاه‎‌ها انجام شده است، گفت: با توجه به اینکه در ایام نوروز نیاز مصرف شبکه کاهش پیدا می‌کند حجم قابل توجهی از تعمیرات نیروگاه‌ها در نیمه اول فروردین‌ماه صورت می‌گیرد.
مهرداد تاکید کرد: بنابراین در ایام نوروز هیچ یک از واحدهای که درگیر برنامه تعمیرات دوره‌ای هستند، تعطیل نخواهند شد و با پیش‌بینی کشیک‌های منظم تعمیرات خود را در این ایام به پیش خواهند برد.
وی با اشاره به اینکه برای فصل تعمیراتی 97-98 حدودا برای 95 هزار مگاوات نیروگاه تعمیرات پیش‌بینی شده است، گفت: اینکه این رقم از ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بیشتر بوده به این دلیل است برای برخی از واحدها تا دو بار تعمیرات پیش‌بینی شده است.

نظرات