گازرسانی 33روستای منطقه هزار جریب نکا در شرق مازندران با حضور استاندار و جمعی از مردم به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران، با بیان این که روستاهای یاد شده با سرمایه گذاری 500میلیارد ریالی گازدار شدند، افزود: تا پایان سال 98، طرح های گازرسانی به 152 روستای منطقه هزار جریب نکا، بهشهر و گلوگاه در شرق استان به پایان می رسد.
جعفر احمدپور با بیان اینکه 2هزار و 700خانوار در این منطقه از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند، ادامه داد: بر اساس برنامه، 99روستای بخش هزار جریب در شرق استان تا پایان سال آینده گاز دار می شود.
وی مقدار اعتبار مورد نیاز عملیاتی شدن این طرح را سه هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
مدیر عامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه تاکنون یکهزار و 100 روستای مازندران از نعمت گاز بهره مندند، اظهار داشت: 425روستای مناطق کوهستانی هزار جریب نکا و بهشهر، بخش لاریجان و کجور و بلده نور در مرحله مطالعات گازرسانی قرار دارند.
وی بیان داشت: اگرچه هزینه گاز رسانی در این مناطق بسیار سنگین است، اما دولت مصمم است تا این انرژی مهم را به همه هموطنان برساند و طبق برنامه تا پایان سال 1400گاز رسانی در همه مناطق استان به پایان می رسد.
احمدپور گفت: اکنون شرایط موجودی گاز طبیعی در لوله های زیر ساختی استان به حد کافی و جود دارد و نیاز نیست حتی یک لیتر سوخت فسیلی در استان مازندران مصرف شود.

نظرات